Únikovka ČNB Týden inovací ve výuce

Start: Thursday 3. Nov 2022, 16:00
End: Thursday 3. Nov 2022, 17:00
Place: Mimo VŠE
Contact person: Helena Chytilová
Tags: #innovationweek
Doplňkový program pro dobrovolníky po skončení exkurze nabízený ČNB-"Venkovní úniková hra",která je honem na finanční podvodníky, kteří se snaží lidi připravit o peníze a probíhá v okolí ČNB.