Jak se vyznat v hodnocení vědeckých časopisů (IF, AIS, SJR) a najít si nejcitovanější články a autory v oboru CIKS

Start: Tuesday 12. Mar 2019, 12:45
End: Tuesday 12. Mar 2019, 14:15
Place: Klub knihovny
Contact person: i-servis

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých autorů, časopisů nebo příspěvků z konferencí. Díky poměrně přísnému výběru, kterým procházejí časopisy a konference zařazené do citačních rejstříků, obsahují výsledky hledání obvykle kvalitnější články než při vyhledávání jinde. Na semináři vám vysvětlíme význam a použití scientometrických indikátorů pro hodnocení časopisů (article influence score, journal impact factor, SCImago Journal Rank) nebo autorů (h-index) a naučíme vás, jak vytipovat nejcitovanější články (a tím i autory) v oboru.