Přijímací řízení FIS na magisterské studium

Start: Tuesday 25. Jun 2019
End: Wednesday 26. Jun 2019
Contact person: Iva Hudcová
Tags: studenti, termíny, veřejnost, zájemci o studium