Přijímací řízení FIS na bakalářské studium

Start: Tuesday 18. Jun 2019
End: Wednesday 19. Jun 2019
Contact person: Jana Hudčeková
Tags: termíny, veřejnost, zájemci o studium