Myšlenkové mapy: jak skloubit studium a kreativitu CIKS

Start: Thursday 7. Mar 2019, 14:30
End: Thursday 7. Mar 2019, 16:00
Place: Klub knihovny
Contact person: i-servis
Tags: seminář, studenti

Seminář se zaměří na představení jedné z technik „soft skills“. S pomocí listu papíru a hrstí barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro jednání nebo zpracovávat nová studijní témata. Tato technika funguje, i když nemáte výtvarné nadání.