Jak správně citovat CIKS

Start: Tuesday 19. Feb 2019, 14:30
End: Tuesday 19. Feb 2019, 16:00
Place: Studijní knihovna Jižní Město (SKJM) - JM 0158
Contact person: i-servis
Tags: seminář, studenti

Při psaní každé práce je potřeba důsledně citovat všechny použité zdroje. Naučíme vás, kde najít potřebné údaje pro správnou citaci, jak se vypořádat s chybějícími údaji i jak citovat elektronické dokumenty, zákony, statistická data atd. Citování vyzkoušíme prakticky s využitím citačního programu Zotero, a to podle ISO 690 i APA.