The 20th Annual Conference on Finance and Accounting

Start: Friday 24. May 2019
End: Friday 24. May 2019
Place: Vysoká škola ekonomická v Praze
Contact person: Procházka David
Tags: doktorandi, veřejnost, zaměstnaci