Využití a limity umělé inteligence v současné ekonomice Jan Louda, IBM

Start: Monday 19. October 2020, 11:00
End: Monday 19. October 2020, 12:30
Place: online MS Teams
Contact person: KSE
Tags: studenti
Online přednáška a diskuse o umělé inteligenci, jejích současných možnostech a limitech - primárně pro studenty a další zájemce z FMV, příp. dalších fakult VŠE v Praze, organizovaná v rámci magisterského předmětu 2SE440 (Regionální trhy v globální perspektivě).
Přednášející: ING. JAN LOUDA, PH.D.
University Programs Manager Central Region, IBM
V případě dotazů k akci se obracejte prosím na doc. Stuchlíkovou (stuchliz@vse.cz), v jejímž kurzu akce proběhne.
Přednáška proběhne v rámci speciální skupiny v Teams (kód 2sjhibg).
Těšíme se naviděnou v Teams!