ONLINE Absolventská středa: Pandemie koronaviru pohledem podnikatelského sektoru

Start: Wednesday 14. October 2020, 18:00
End: Wednesday 14. October 2020, 19:30
Place: Online na Microsoft Teams
Contact person: RPC
Tags: absolventská středa

Zveme vás na ONLINE přednášku ve středu 14. října v rámci projektu Absolventské středy na téma „Pandemie koronaviru pohledem podnikatelského sektoru“, kterou povede Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA.

Karina Kubelková je hlavní analytička, vedoucí oddělení analýz Hospodářské komory ČR a absolventka NF VŠE. Přednášet bude o dopadech první vlny koronavirové pandemie na podnikatelský sektor v ČR a představí výhledy pro podnikatele na rok 2021.

Kde: online na Microsoft Teams zde
Bezplatná registracezde
Návod pro připojenízde

Přednáška bude obsahovat mimo jiné:
  • hodnocení pomoci vlády a jednotlivých aplikovaných nástrojů
  • vymezení nejvíce a nejméně postižených odvětví
  • diskutována bude potřeba likvidity, problémy s cash flow, druhotná platební neschopnost
  • změny v organizaci práce, propouštění, zaměstnávání cizinců
  • hlavní překážky podnikání podle podnikatelů pro rok 2021 ve srovnání s předchozími lety
  • indexy Hospodářské komory ČR, jejich vývoj a co ukazují pro následující období

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání!

ONLINE Absolventská středa: Pandemie koronaviru pohledem podnikatelského sektoru