Mezera krytí a její praktické aplikace

Start: Thursday 17. September 2020, 09:00
End: Thursday 17. September 2020, 12:00
Place: VŠE
Contact person: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Tags: Leadership, Management

Mezera krytí představuje nový ekonomický prvek po posouzení platební neschopnosti podniku, který byl v polovině roku 2017 implementován do insolvenčního zákona. Její využití v praxi však může být mnohem širší, a to především pro posouzení, od jakého okamžiku se podnik nacházel ve stavu faktického úpadku, či pro strategické rozhodování managementu. Statutární orgány a manažeři by při svém rozhodování měli brát v úvahu, zda jejich rozhodnutí nezpůsobí systémovou platební neschopnost, a tedy mezeru krytí.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Podstata mezery krytí
  • Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity – hlavní nástroje mezery krytí
  • Využití mezery krytí při řízení podniku