Zahraniční mobility: Informační schůzka pro akademické pracovníky VŠE OZS

Start: Wednesday 5. Dec 2018, 12:45
End: Wednesday 5. Dec 2018, 14:15
Place: RB 101
Contact person: OZS
Tags: zaměstnaci

Informační schůzka pořádaná Oddělením zahraničních styků VŠE je určena všem akademickým pracovníkům VŠE.

Dozví se na ní informace o:

  • Erasmus+
  • projektová spolupráce mimo Evropu - kreditová mobility
  • nabídky Fulbrightovy komise
  • další nabídky na výjezdy do zahraničí - CEEPUS, AKTION
  • příklady dobré praxe
  • internacionalizace na VŠE - předměty v cizích jazycích, hostující profesoři, propagace studia v zahraničí