VŠE bez odpadu: promítání filmu "A Plastic Ocean" Klub mladých politologů

Start: Tuesday 27. Nov 2018, 18:00
End: Tuesday 27. Nov 2018, 21:00
Place: SB 323
Contact person: Klub mladých politologů
Tags: doktorandi, studenti, zaměstnaci

Klub mladých politologů Vás zve na promítání filmu „A Plastic Ocean“.

Zároveň Vám na promítání představí svůj nový projekt VŠE bez odpadu! Politologie na VŠE má velice blízko k ekologii a v dnešní době tolik diskutovaný problém znečištění oceánů odpady, hlavně plasty je nepřehlédnutelný a musí se začít řešit! Proto Klub mladých politologů rozšířil své aktivity i tímto směrem. Vymysleli projekt, jehož cílem je snížení množství odpadu na půdě VŠE a chtějí motivovat studenty, aby se aktivně zapojili!

Problematika nadměrné produkce odpadu bude studentům přiblížena prostřednictvím promítání filmu „A Plastic Ocean“ pod záštitou Greenpeace. Na trailer k filmu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw

VŠE bez odpadu: promítání filmu "A Plastic Ocean"